tingshuset.jpg
Tingshuset Söderköping, Ombyggnad, Bygg GG

Tingshuset Söderköping

Ombyggnad av Tingshuset till kontor för socialförvaltningen i Söderköpings kommun.