kv-orkestern.jfif
Kv. Orkestern, Hyresgästanpassning, SBB

Kv. Orkestern

En Hyresgästanpassning åt SBB. Där vi gjort en ombyggnad av kontorslokaler till skola åt Prolympia