yllefabriken-2.png
Yllefabriken, Etapp 2, Höghuset

Yllefabriken, Etapp 2, Höghuset

Yllefabriken etapp 2 som är en vidareutvecklingen av den återbrukade fabriken med planerade tillbyggnader för ytterligare bostäder och lokaler.

Denna häftiga tillbyggnad, som ramar in Yllefabriken, kommer att erbjuda bostadsrätter. Byggtiden beräknas till cirka 2 år med byggstart under oktober 2020. Detta är en nyproduktion vi gör ihop med SEFAB åt Gamlebro.

En ny tid är här. Den startar med dig. | Yllefabriken