Appretören 11 & 12
Stamrenovering

Appretören 11 & 12

2021-09-27

Stamrenovering av 36 hyreslägenheter fördelat på tvåor och treor på Himmelstalundsvägen 37-39 i Norrköping. Som görs som ett partnering projekt ihop med Sefab och HSB östra.

Fastigheterna Appretören 11 och 12 är byggda 1939.